Για λίγο από το Facebook κάνουμε την προγραμματισμένη συντήρηση.