Φτιάξαμε και το logo του magazino Vitrina News

Μετά την ανάθεση της ιστοσελίδα που μας εμπιστεύτηκαν οι άνθρωποι

του Vitrina News,μας εμπιστεύθηκαν και την κατασκευή του Logo της εταιρείας τους.

Σας το παρουσιάζουμε.

 

Και στα Logo η Likenet έχει τον πρώτο..Logo.

 

Likenet Δημιουργούμε επαγγελματίες